SARP Katowice


ŚLĄSKI DYPLOM ROKU 2021 

Wyróżnienie „ŚLĄSKI DYPLOM ROKU” Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice
Dla inż. arch. Anny Hercog za pracę inżynierską “Schronisko dla zwierząt w Wodzisławiu Śląskim"
Promotorem pracy jest: mgr inż. arch. Marlena Wolnik
Praca wykonana na Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu obecnie Akademia Nauk Stosowanych

Wyróżnienie „ŚLĄSKI DYPLOM ROKU” Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice
Dla mgr inż. arch. Natalii Podkulskiej-Cygan za pracę magisterską “Modernizacja zabytkowego budynku fabryki lin i drutu w Gliwicach”
Promotorem pracy jest: dr inż. arch. Barbara Uherek-Bradecka
Praca wykonana na Uczelni: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach obecnie Akademia Śląska

Wyróżnienie „ŚLĄSKI DYPLOM ROKU” Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice
Dla inż. arch. Julii Giżewskiej za pracę inżynierską “Przestrzenny memuar - Projekt koncepcyjny rewitalizacji założenia nekropolii żydowskiej w Katowicach”
Promotorem pracy jest: dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek prof. PŚ.
Praca wykonana na Uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Nagroda „ŚLĄSKI DYPLOM ROKU” Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice
Dla inż. arch. Zuzanny Jóźwiak za pracę inżynierską “Projekt koncepcyjny Mariny nad Zbiornikiem Kuźnica Warężyńska w Dąbrowie Górniczej”
Promotorem pracy jest: dr inż. arch. Anna Sulimowska
Praca wykonana na Uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Wyróżnienie „ŚLĄSKI DYPLOM ROKU”
w Konkursie imienia prof. Zygmunta Majerskiego
Dla mgr inż. arch. Marcina Woźnicy za pracę magisterską “Rewitalizacja kanału miejskiego pomiędzy ulicami: Bytomską, Wojska Polskiego, Inwalidów Wojennych i Wyzwolenia w Piekarach Śląskich - Projekt koncepcyjny Lokalnego Centrum Kultury w Piekarach Śląskich”
Promotorem pracy jest: dr inż. arch. Damian Radwański
Praca wykonana na Uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Wyróżnienie „ŚLĄSKI DYPLOM ROKU”
w Konkursie imienia prof. Zygmunta Majerskiego
Dla mgr inż. arch. Karoliny Grzesisty za pracę magisterską “Krajobraz przekształceń. Zagospodarowanie terenów pogórniczych na przykładzie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Bełchatów2051”
Promotorem pracy jest: dr inż. arch. Jan Kubec
Praca wykonana na Uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Wyróżnienie „ŚLĄSKI DYPLOM ROKU” w Konkursie imienia prof. Zygmunta Majerskiego
Dla mgr inż. arch. Marka Grąbczewskiego za pracę magisterską “Wiara i rozum. Kościół i szkoła jako generatory życia publicznego w przestrzeni współczesnego miasta”
Promotorem pracy jest: dr inż. arch. Damian Radwański
Praca wykonana na Uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Nagrodę „ŚLĄSKI DYPLOM ROKU” w Konkursie imienia prof. Zygmunta Majerskiego
Dla mgr inż. arch. Piotra Szenkowskiego za pracę magisterską “Dom rzemiosł różnych XXI wieku. Projekt koncepcyjny zabudowy usługowej w Bytomiu”
Promotorem pracy jest: dr inż. arch. Damian Radwański
Praca wykonana na Uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Nagroda „ŚLĄSKI DYPLOM ROKU”
Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
Dla inż. arch. Zuzanny Jóźwiak za pracę inżynierską “Projekt koncepcyjny Mariny nad Zbiornikiem Kuźnica Warężyńska w Dąbrowie Górniczej”
Promotorem pracy jest: dr inż. arch. Anna Sulimowska
Praca wykonana na Uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Nagrodę „ŚLĄSKI DYPLOM ROKU” Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
Dla mgr inż. arch. Piotra Szenkowskiego za pracę magisterską “Dom rzemiosł różnych XXI wieku. Projekt koncepcyjny zabudowy usługowej w Bytomiu”
Promotorem pracy jest: dr inż. arch. Damian Radwański
Praca wykonana na Uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach