SARP Katowice
 

26.03.2013 wtorek, godz. 18.30
XV Edycja Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2012 roku

ogłoszenie wyników konkursu + wernisaż wystawy
miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

organizator konkursu: SARP Katowice, WA Politechniki Śląskiej w Gliwicach
sponsorzy: Marazzi, ArchiCAD, Dynamico

DYPLOM ROKU w Konkursie Dyplom Roku 2012 | XV Edycja
Konkursu im. Z. Majerskiego na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach dla:
arch. Anny Jabłońskiej
za pracę dyplomową: Kretowisko
Promotor: prof. Jerzy Witeczek
 
1 nagrodę :  przyznano za ciekawą i odważną odpowiedź projektową na problem zagospodarowania hałdy jako  rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
 


WYRÓŻNIENIE w Konkursie Dyplom Roku 2012 | XV Edycja Konkursu im. Z. Majerskiego na Najlepszy Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
dla:
Pawła Dadoka
za pracę dyplomową:
Ekran miejsca – rozwiązanie problemu styku ruchliwej drogi z centralnym obszarem miejskim na przykładzie Gliwic
Promotor: dr inż. zrch. Jan Kubec

2 nagrodę /wyróżnienie równorzędne : przyznano za twórcze rozwinięcie problemu projektowania i kształtowania ekranów akustycznych ciągów komunikacyjnych w krajobrazie miejskim.


WYRÓŻNIENIE w Konkursie Dyplom Roku 2012 | XV EdycjaKonkursu im. Z. Majerskiego na Najlepszy
Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
dla:
Michała Krawczyka
za pracę dyplomową:
Górska Szkoła Szybowcowa w Międzybrodziu Żywieckim 
Promotor: dr inż. arch. Grzegorz Nawrot

2 nagrodę /wyróżnienie równorzędne: przyznano za opracowanie formy budynku właściwie wpisującego się  i „sznującego” zastany krajobraz naturalny.protokół z 
posiedzenia Komisji Konkursowej

fotorelacja: