SARP KatowiceZarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału 
w konkursie o 
DOROCZNĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH 
im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO – DYPLOM ROKU 2019
, za najlepszy projekt dyplomowy absolwenta, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.
Nagroda jest przyznawana od 1964 r., pierwotnie pod nazwą Nagroda SARP im. Architektów Stanisława Nowickiego i Stanisława Skrypija, a od 1996 r. pod nazwą Nagroda SARP za najlepszą pracę dyplomową, wykonaną na Wydziale Architektury polskich uczelni o nazwie Dyplom Roku.
W 2000 r. Zarząd Główny SARP wybrał Zbyszka Zawistowskiego patronem Nagrody, chcąc uhonorować tego wybitnego architekta, byłego Prezesa SARP, przedwcześnie zmarłego w 1998 roku.
Obecnie Nagroda nosi nazwę Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU” i przyznawana będzie w tym roku po raz 55-ty.
Jak co roku pragniemy, aby idea rywalizacji o Doroczną Nagrodę Stowarzyszenia dotarła do jak najszerszego grona dyplomantów oraz promotorów.
Wybór prac do finału konkursu odbędzie się w trzech etapach wg harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkurs.
 
Ogłoszenie wyników konkursu 24.05.2019 r. godz. 17:00
siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich ul. Foksal 2 w Warszawie
 
Szczegóły dot. konkursu do porania pod linkiem:
http://www.sarp.org.pl/pokaz/ogloszenie_konkursu_dyplom_roku_2019,2667/
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
dyplom_roku@sarp.org.pl


7 lutego 2019
 Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o DOROCZNĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO – DYPLOM ROKU 2019
 
Jak co roku pragniemy, aby idea rywalizacji o doroczną nagrodę Stowarzyszenia dotarła do jak najszerszego grona dyplomantów oraz promotorów.
Wybór prac do finału konkursu odbędzie się w trzech etapach wg harmonogramu (załącznik nr 1)
 
Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom konkursu Dyplom Roku 2019 odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 17.00 w siedzibie SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie.
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: dyplom_roku@sarp.org.pl