SARP Katowice
KADRY MODERNIZMU | studencki konkurs fotograficzny

SARP Wrocław zaprasza do udziału w studenckim konkursie fotograficznym p.n. "Kadry modernizmu", adresowanym do studentów wszystkich kierunków.

Przedmiotem konkursu jest zdjęcie budynku powstałego we Wrocławiu i zaliczanego do stylu powojennego modernizmu. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom prezentacji subiektywnego spojrzenia na
architekturę modernistyczną Wrocławia oraz propagowanie wśród społeczności Dolnego Śląska jakości architektury pochodzącej z okresu powojennego, stanowiącej bogaty dorobek architektów tamtego pokolenia.

Konkurs wspierają merytorycznie uznani fotograficy oraz wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, którzy weszli w skład Jury.

nagrody:
I nagroda - 500 zł + Apple iPad
II nagroda - 500 zł + kurs fotografii cyfrowej
III nagroda - 500 zł
trzy wyróżnienia - 150 zł
nagrody dodatkowe: książki, prenumeraty, teczki architekta

Patronami Konkursu oraz fundatorami nagród są:

- Selena S.A.
- Akademia Fotografii 
- Digital Camera Polska 
- Księgarnia Tajne Komplety

Regulamin znajdą Państwo w załączeniu oraz na stronie Organizatora
www.wroclaw.sarp.org.pl