SARP Katowice
 
8 lipca 2011 piątek, godz. 18.00
wernisaż wystawy podsumowującej projekt "Miejskie narracje przestrzenne"
miejsce: Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
 
SARP Katowice w ramach współpracy z Biurem ESK Katowice 2016 rozpoczął w maju br. realizację projektu Miejskie Narracje Przestrzenne. W siedzibie katowickiego Oddziału SARP pod koniec maja odbyły się warsztaty z udziałem studentów katowickich uczelni wyższych – WST, UŚ i ASP, a 21 czerwca miało miejsce wydarzenie plenerowe w dzielnicy Szopienice. W przestrzeni szopienickiego skweru, noszącego nazwę Ogród Dworcowy, powstała na kilka godzin Plenerowa Galeria prezentująca sylwetkę Szopienic, wyniki pracy grup warsztatowych oraz refleksje uczestników na temat dzielnicy bazujące na wywiadach przeprowadzonych przez studentów socjologii UŚ. Wydarzenie to zostało utrwalone na taśmie video i będzie można je zobaczyć w Galerii Architektury SARP. Szopienice są również tłem animowanego filmu studentki ASP, zostały także utrwalone na zdjęciach uczestników warsztatów. Całość zapisu stanowiącego I Rozdział Narracji Przestrzennych poświęcony Szopienicom zostanie zaprezentowana na wystawie w Galerii Architektury SARP w Katowicach w piątek 8 lipca 2011 o godz18.00. W ciągu najbliższych miesięcy powstanie Zeszyt Narracji poświęcony Szopienicom, który z przyjemnością przekażemy wszystkim zainteresowanym – dostępny będzie w wersji tradycyjnej i elektronicznej.Miejskie narracje przestrzenne
to projekt sesji warsztatowo-eventowych organizowanych raz w roku przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Uczestnikami są studenci i absolwenci architektury, wybranych kierunków artystycznych, socjologii i kulturoznawstwa.
Biorą oni udział w warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych tutorów i moderatorów
(m. in. architektów, urbanistów, designerów, plastyków, socjologów, streetworkerów).
W interdyscyplinarnych zespołach opracowywują scenariusze rewitalizacji zaniedbanych dzielnic miasta.

Każdego roku tworzona będzie unikatowa narracja jednej dzielnicy Katowic. O wyborze miejsc
zadecyduje potencjał urbanistyczno-architektoniczny konkretnej części miasta. Uczestnicy stworzą
dossier ulic wykorzystując metodę map mentalnych, dokumentację fotograficzną, dźwiękową
i multimedialną. Zdefiniują możliwości i problemy, angażując nie tylko środowisko architektów,
projektantów, socjologów, ale i mieszkańców dzielnic. Społeczne interwencje mogą zostać zrealizowane
w formie flash mobu, gry miejskiej, happeningu, czy w postaci form przestrzennych.

W 2016 roku powstanie ujednolicona mapa miasta, którą można będzie wykorzystać jako
interaktywną planszę gry miejskiej, materiał na miejski portal lub aranżację pleneru ulicznego.
Dzięki mapom możliwe będzie również przygotowanie analizy dotyczące rozwoju miasta.

Projekt Miejskie narracje przestrzenne rozpoczyna się w SZOPIENICACH.


  

...
Zaproszenie do udziału w Warszt
atach Charette prowadzonych w ramach projektu 
Miejskie Narracje Przestrzenne

Warsztaty Charette są dwudniowym wydarzeniem o charakterze ćwiczenia interaktywnego związanego z przestrzenią i mieszkańcami dzielnicy Katowic – Szopienicami.
Do udziału organizatorzy zapraszają studentów oraz zainteresowaną młodzież związaną z dzielnicą objętą tegorocznymi działaniami „Narracji”. Warsztaty adresowane są do uczestników w wieku od 17 do 27 lat.

Sesje warsztatowe odbędą się w dniach 30 i 31 maja w siedzibie SARP w Katowicach
przy ul. Dyrekcyjnej 9 w godzinach od 10.00-18.00.
Prowadzącymi są zaproszeni tutorzy polscy i zagraniczni:
Tina Gregorič www.dekleva-gregoric.com
Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis www.centrala.net.pl 
Bartosz Haduch www.narchitektura.pl

Udział w warsztatach jest nieodpłatny, organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek. Uczestnicy warsztatów będą rekrutowani na podstawie arkusza rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

pobierz formularz zgłoszeniowy

zgłoszenia należy wysłać na adres: galeria@sarp.katowice.pl

lista uczestników zakwalifikowanych

fotorelacja z warsztatów | 30-31.05.2011


 


fotorelacja z wydarzenia finalnego w Szopienicach | 21.06.2011

fotorelacja z wernisażu powarsztatowego w Galerii Architektury SARP | 08.07.2011