SARP Katowice


Architektura jest nieodłącznym elementem środowiska, w którym żyjemy. To wyraz naszych ambicji i pomysłów. Dla SARPu nie jest ważne, czy jesteś koneserem architektury czy też człowiekiem nie wgłębiającym się w rzuty i makiety architektoniczne, gdyż naszym działaniem próbujemy zmniejszać przepaść pomiędzy sztuką i społeczeństwem, ekspertami i rządzącymi. To jest cel, który możesz pomóc nam osiągnąć. Staramy się być aktywni na wiele sposobów i w ramach naszych możliwości - realizując program wykładów i spotkań z wieloma ciekawymi postaciami z kręgu architektury i nie tylko, organizując własne wystawy i przy współpracy z polskimi i międzynarodowymi partnerami; wspierając lokalne władze w organizacji konkursów i przy podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących rozwoju naszej aglomeracji; zabierając głos i jednocześnie tworząc platformę do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych aktualnymi przemianami naszych miast i regionu; edukując tych zawodowo związanych ze światem architektury jak również zwykłych przechodniów spoza niego. Wstępując do SARPu możesz stać się częścią grupy złożonej z młodych i starszych, nas architektów i zwykłych ludzi, ale przede wszystkim tych, którym nie jest obojętne co widzą za oknami swoich domów. SARP jest narzędziem - podobnym do samej architektury, ale o wiele bardziej rozbudowanym. Narzędziem służącym do głębszego zrozumienia otaczającego nas nas środowiska, tak aby w przyszłości kształtować je jeszcze lepiej.