SARP Katowice


Jak wstąpić do SARP Katowice?

1. pobierz wzór karty ewidencyjnej
2. pobierz regulamin spraw członkowskich
3. złóż wniosek wraz z załącznikami w naszym biurze

Biuro SARP Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

tel: 32 253 97 74
email: biuro@sarp.katowice.pl