SARP Katowice16.04.2024
13 kwietnia 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Członków Zarządu SARP O/Katowice w kadencji 2024-2028.

Zarząd Oddziału
arch. Maciej Grychowski - Prezes Oddziału


arch. Ewa Szymańska-Sułkowska - Wiceprezes Oddziału
arch. Katarzyna Furgalińska - Wiceprezes Oddziału
arch. Aleksander Krajewski - Sekretarz
arch. Jerzy Hnat - Skarbnik

Członkowie Zarządu:
arch. Ryszard Nakonieczny
arch. Mikołaj Szubert-Tecl
arch. Adam SkrzypczykKomisja Rewizyjna Oddziału:
Piotr Buśko - Przewodniczący
Tomasz Studniarek - Zastępca Przewodniczącego
Henryk Piątek - Sekretarz
Mikołaj Machulik

Sąd Koleżeński Oddziału:
Arkadiusz Płomecki - Przewodniczący
Marlena Wolnik - Zastępca Przewodniczącego
Łukasz Smolarczyk - Sekretarz
Jacek Krych 
Aleksandra Machulik

Kolegium Sędziów Konkursowych:
Mikołaj Machulik - Przewodniczący
Henryk Piątek - Zastępca Przewodniczącego
Łukasz Smolarczyk - Sekretarz
Bogusław Bogacz
Piotr Buśko
Andrzej Duda
Piotr Fischer
Maciej Franta
Danuta Fredowicz
Katarzyna Furgalińska
Krzysztof Gorgoń
Maciej Grychowski
Andrzej Grzybowski
Jerzy Hnat
Ewa Janik
Marek Koczy
Aleksander Krajewski
Jacek Krych
Joanna Małecka
Wojciech Małecki
Dieter Paleta
Marek Pelc
Ewa Piątek
Wojciech Podleski
Arkadiusz Płomecki
Zbigniew Sąsiadek
Adam Skrzypczyk
Tomasz Studniarek
Ewa Szymańska-Sułkowska
Piotr Średniawa
Marlena Wolnik

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów:
Piotr Buśko
Jerzy Hnat
Maciej Grychowski
Jacek Krych
Mikołaj Machulik
Henryk Piątek
Ewa Szymańska-Sułkowska
Piotr Średniawa