SARP Katowice28.10.2019
26 października 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Członków Zarządu SARP O/Katowice w kadencji 2019-2023.

Zarząd Oddziału
 
arch. Mikołaj Machulik – Prezes Oddziału

arch. Maciej Grychowski – Wiceprezes Oddziału do 7.11.2022,
od 7.11.2022 Pierwszy Wiceprezes Oddziału
 
arch. Henryk Piątek – Wiceprezes Oddziału

arch. Katarzyna Furgalińska - Członek Zarządu do 7.11.2022,
od 7.11.2022 Wiceprezes Oddziału


arch. Jacek Krych – Wiceprezes Oddziału - do 30.11.2019,
Wiceprezes Oddziału - od 31.08.2023


arch. Jerzy Hnat – Skarbnik Oddziału

arch. Ewa Szymańska-Sułkowska - Członek Zarządu do 7.11.2022,
od 7.11. 2022 Sekretarz Oddziału 

arch. Paulina Kostyra-Dzierżęga – Sekretarz Oddziału do 7.11.2022
 
Członkowie Zarządu:

arch. Justyna Boduch

arch. Wojciech Fudala

arch. Marek Koczy
 
arch. Adam Skrzypczyk
 
arch. Marlena Wolnik

 
arch. Łukasz Smolarczyk


arch. Arkadiusz Płomecki

arch. Mikołaj Szubert-Tecl - do 7.11.2022 Członek Zarządu

 

 
Kolegium Sędziów Konkursowych:
 
arch. Henryk Piątek - Przewodniczący KSK
arch. Dieter Paleta - Zastępca Przewodniczącego KSK
arch. Rafał Paszenda - Sekretarz KSK
arch. Piotr Buśko
arch. Andrzej Duda
arch. Piotr Fischer
arch. Danuta Fredowicz
arch. Krzysztof Gorgoń
arch. Maciej Grychowski
arch. Andrzej Grzybowski
arch. Jerzy Hnat
arch. Ryszard Jurkowski
arch. Robert Konieczny
arch. Jacek Krych
arch. Mikołaj Machulik
arch. Joanna Małecka
arch. Wojciech Małecki
arch. Bartłomiej Nawrocki
arch. Marek Pelc
arch. Małgorzata Pilinkiewicz - do 09.04.2022 r.
arch. Arkadiusz Płomecki
arch. Wojciech Podleski
arch. Zbigniew Sąsiadek
arch. Adam Skrzypczyk
arch. Marek Skwara
arch. Tomasz Studniarek
arch. Mikołaj Szubert-Tecl
arch. Piotr Średniawa
arch. Marlena Wolnik
arch. Henryk Zubel
 
Komisja Rewizyjna Oddziału:
 
arch. Bogusław Bogacz
arch. Piotr Buśko
arch. Krzysztof Gorgoń
arch. Dominika Kściuczyk
arch. Tomasz Studniarek
 
Sąd Koleżeński Oddziału:
 
arch. Alina Hnat
arch. Aleksander Krajewski
arch. Magdalena Kramza
arch. Adam Kściuczyk
arch. Aleksandra Machulik
arch. Ewa Piątek
 
Delegaci na Walny Zjazd Delegatów:
 
arch. Piotr Buśko
arch. Andrzej Duda
arch. Krzysztof Gorgoń
arch. Ryszard Jurkowski
arch. Jacek Krych
arch. Aleksandra Machulik
arch. Mikołaj Machulik
arch. Wojciech Małecki
arch. Henryk Piątek
arch. Małgorzata Pilinkiewicz - do 09.04.2022 r. 
arch. Tomasz Studniarek
arch. Piotr Średniawa
arch. Henryk Zubel