SARP Katowice


16.11.2023, 18:00
Klubogaleria SARP, ul. Dyrekcyjna 9


Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP o/Katowice wraz z Instytutem Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej zaprasza na spotkanie z książką "Stanisław Kwaśniewicz - Architekt".

Na spotkanie zapraszamy do strefy D9 - na pierwszym piętrze. Wejście będzie możliwe przez klatkę schodową jak i przez Klubogalerię SARP.

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, dotyczy jednego z najważniejszych architektów późnego modernizmu działających na terenie Górnego Śląska, jakim był Stanisław Kwaśniewicz. Na jego dorobek twórczy składa się ogromna liczba realizacji o różnych funkcjach i różnych stopniach złożoności – od ikonicznych obiektów użyteczności publicznej – jak między innymi katowicki Separator, kino Kosmos, budynek Śląskiego Instytutu Naukowego, Biblioteki Śląskiej, przez oświatowe, mieszkaniowe po budowle sakralne. Zawsze jednak, niezależnie od skali budynku, znakomity warsztat projektowy Kwaśniewicza widoczny jest w dbałości zarówno o całość założenia, jak i najdrobniejszy jego szczegół.
Monografia niniejsza ma charakter unikatowy, gdyż prezentuje niepublikowane nigdzie wcześniej zestawienie wszystkich dzieł i realizacji Stanisława Kwaśniewicza. Autorka – architekt Małgorzata Malanowicz – była wieloletnią współpracowniczką Stanisława Kwaśniewicza w katowickim Miastoprojekcie, dlatego też jej perspektywa badawcza wzbogacona została o spojrzenie bardzo osobiste. Zręcznie buduje sylwetkę twórcy i człowieka, ukazując postać kompletną – z jego pracą zawodową, aktywnością w stowarzyszeniach twórczych, życiem osobistym i zainteresowaniami, wśród których na pierwszym miejscu zawsze jest architektura, będącą zarówno jego profesją, jak i pasją.

W spotkaniu wezmą udział:
mgr inż. arch. Małgorzata Malanowicz-Pęczak - autorka książki „Stanisław Kwaśniewicz. Architekt”, a także innych publikacji: monografia "Cmentarz Hutniczy w Gliwicach" (2008), "Theodor Erdmann Kalide" (2013), przewodnik "Wycieczki z Wędrowcem. 9 spacerów po Gliwicach" (2017). Po studiach pracowała 10 lat w zespole Stanisława Kwaśniewicza w "Miastoprojekcie-Katowice", od 1988 roku prowadzi własną działalność projektową.

prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak – kierownik Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz Kierownik Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na zagadnieniach z zakresu historii i teorii architektury, ochrony i adaptacji obiektów zabytkowych oraz szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.

dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny - adiunkt w Katedrze Teorii Projektowania i Historii Architektury. Współautor i redaktor książek: Słynne wille Polski oraz Oblicza modernizmu w architekturze. Specjalizuje się w historii architektury współczesnej oraz ochronie dziedzictwa kultury najnowszej.

Katarzyna Hołda-Milczyńska – moderator spotkania. Historyk sztuki, historyk archiwista, artysta fotograf. Manager galerii architektury SARP o/Katowice. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych. Autorka książki o perle śląskiego art-deco Hotelu Admiralspalast w Zabrzu.